გვერდი_ბანერი

პროდუქტი

სილიკონის დამატენიანებელი საშუალება

პროდუქტები

აქტივობა

სისტემა

სუბსტრატის დასველება

თვალყური და გასწორება

კრატერინგის საწინააღმდეგო

დაბალი ქაფის სტაბილურობა

ჰიდროლიზური სტაბილურობა

SL-3221

100%

WB

●●●●

●●

●●●

SL-3241

100%

WB/SB

●●●●

●●

●●●

●●

SL-3245

100%

WB

●●●

●●

SL-3246

50%

WB

●●

SL-3247

90%

WB/SB/UV

●●

●●

SL-3249

100%

WB

●●●

●●●

SL-3250

100%

WB

●●●●●

●●●●

SL-3254

100%

WB

●●●●

●●●

SL-3256

100%

WB

●●●●●

●●

●●●●

SL-3259

100%

WB

●●●●●

●●●●

SL-3270

100%

WB/SB/UV

●●

●●

SL-3280

100%

WB/SB

●●

SL-5000

100%

WB/SB/UV

●●●●

●●●

●●●

●●●●

SL-5100

100%

WB/SB

●●●●

●●●●

●●●

●●●