გვერდი_ბანერი

პროდუქტი

მაღალი მდგრადობის ქაფი

პროდუქტი

ძირითადი მახასიათებლები

აქტივობა

MDI

TDI

დამუშავება გრძედი

XH-2833

ვარგისია TDI სისტემის HR slab stock foam-ისთვის

*****

*

*****

XH-2815

ვარგისია MDI დომინირებული სისტემისთვის.

**

*

*****

XH-2836

ვარგისია TDI დომინირებულ სისტემაზე დაბალი წყლისა და POP შემცველობით.

***

*

****

XH-2837

ვარგისია TDI დომინირებულ სისტემაში საშუალო წყლისა და POP შემცველობით.

****

*

****

XH-2838

ვარგისია TDI დომინირებული სისტემისთვის მაღალი წყლისა და POP შემცველობით.

*****

*

***