გვერდი_ბანერი

პროდუქტი

სხვა დანამატები

იტეm

Gრადები

Vისკოზულობა

(25°C, mm2/წმ)

Rგათავისუფლება

ძალის

Sსუბსტრატი

Kთვალის თვისებები

კროსლინკერი

Siemtcoat® 8008

120

-

ქაღალდი

სწრაფი განკურნება, ზოგადი პროდუქტი

Siemtcoat® 8066

60

-

ქაღალდი

სწრაფი განკურნება, ზოგადი პროდუქტი

Siemtcoat® 8118

40

-

ქაღალდი

სწრაფი განკურნება, ზოგადი პროდუქტი

Siemtcoat® 8982

40

-

ქაღალდი / PEK

ზოგადი პროდუქტი, განკურნების სიჩქარისა და დამაგრების კარგი ბალანსი

Siemtcoat® 8983

30

-

ქაღალდი / PEK

ზოგადი პროდუქტი, განკურნების სიჩქარისა და დამაგრების კარგი ბალანსი

Siemtcoat® 8984

30

-

ქაღალდი/PEK/ფილმი

სამაგრის კარგი შესრულება

Siemtcoat® 8158

20

-

ქაღალდი/PEK/ფილმი

სამაგრის შესანიშნავი შესრულება

კატალიზატორი

Siemtcoat® 5000

100

-

ქაღალდი/PEK/ფილმი

პლატინის მაღალი შემცველობა

Siemtcoat® 5000N

300

-

ქაღალდი/PEK/ფილმი

პლატინის მაღალი შემცველობა

Siemtcoat® 3000

50

-

ქაღალდი/PEK/ფილმი

პლატინის საშუალო შემცველობა

კონტროლის გამოშვების დანამატი

Siemtcoat® LRA-2

300

პრემიუმი

ქაღალდი/PEK/ფილმი

დაბალი გამოშვების დანამატი

Siemtcoat® LRA-3

300

პრემიუმი

ქაღალდი/PEK/ფილმი

მაღალი ეფექტურობის დაბალი გამოშვების ძალის დანამატი

Siemtcoat® HRA-10F

380

Მჭიდრო

ქაღალდი/PEK/ფილმი

მაღალი გამოშვების დანამატი

Siemtcoat® HRA-11F

1350 წ

Მჭიდრო

ქაღალდი/PEK/ფილმი

მაღალი ეფექტურობის მჭიდრო გამოშვების დანამატი

ანკორაჟის დანამატი

Siemtcoat® 5176

40

-

ქაღალდი/PEK/ფილმი

ანკორაჟის გასაუმჯობესებელი დანამატი